Ons zorgaanbod
Persoon­lijke zorg op maat, waarin uw zorg­vraag centraal staat

Onze praktijk levert naast de reguliere huisartsen­zorg een grote verscheiden­heid aan diensten. De praktijk is modern ingericht en ingesteld op alle heden­daagse zorgvragen.

Wij bieden u deskundige, vertrouwde hulp bij lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. Voorlichting en preventie van ziekte houden wij scherp in de gaten. Wij vinden het belangrijk dat patiënten daar waar het kan zoveel mogelijk mede­verant­woorde­lijk­heid dragen voor hun problemen. Daarom is voorlichting, uitleg en het geven van adviezen erg belangrijk. Doordat de huisarts u en eventuele gezinsleden in de sociale omstandigheden kent, is een persoonlijke benadering mogelijk. Tevens beheren wij uw volledge medische voorgeschiedenis en informatie van andere zorgaanbieders en instellingen, zodat uw actuele klacht en informatie in samenhang met dit verleden beoordeeld kan worden. Persoonlijke zorg op maat, waarin uw zorgvraag centraal staat. Wij zijn in staat om u een breed pakket aan zorg en aanvullend onderzoek -op medische indicatie- binnen onze praktijk aan te bieden. Hieronder treft u een kleine opsomming van enkele onderzoeken/­behandelingen die door ons kunnen worden uitgevoerd.

Praktijkassistente/POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) Somatiek

Als eerste (telefonische) aanspreekpunt inventariseert onze assistente uw vragen of problemen, zij geeft advies of maakt eventueel uw afspraak. Ondanks scholing en maximale inspanning heeft telefonsche raadpleging soms beperkingen. Ervaart u dat u een onvolledige en/of onbevredigend telefonisch advies heeft gekregen, maakt u dan een afspraak.
Bij personen met een chronische ziekte zoals diabetes, hoge bloeddruk, astma en COPD, hart en vaatziekte is periodieke controle noodzakelijk. Al onze assisten­tes zijn POH (Somatiek) geschoold en doen de begeleiding van deze chronische aandoeningen binnen een regulier spreekuur. Haar aandachts­gebied is sterk gericht op preventie en zelfmanagement. Onze visie op chronische zorg is dat patiënten medeverant­woorde­lijk­heid nemen om hun ziekte-situatie en daar waar het kan helpen de zorg voor hun gezondheid te optimaliseren. Daarom vinden wij positieve aandacht, uitleg en educatie belangrijk en proberen wij patiënten te motiveren hun life-style daar waar nodig te veranderen.

POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) GGZ

Voor psychosociale problemen is soms meer tijd en expertise nodig. Wekelijks is in onze praktijk een praktijk­ondersteuner voor psychosociale problemen beschikbaar. Via verwijzing van de huisarts kunt hiervan gebruik maken. Het takenpakket van de POH GGZ bestaat uit:

  • Consultatiefunctie/ondersteuning van een huisarts
  • Vraagverduidelijkingsgesprekken
  • Triage-gesprek
  • Doorverwijzen
  • Begeleiding van patiënten onder behandeling van de huisarts
  • Kortdurende behandeling

Echografie

Onze praktijk is in 2016 gestart met echografie. Dit zal voor patiënten een extra laagdrempelige aanvulling zijn op onderzoek naar klachten.

Bloeddrukmeting

De praktijk beschikt over de meest moderne aparatuur om een juiste bloed­drukwaarde te kunnen vast­stellen. Uit onderzoeken blijkt dat bloed­drukmeting nog steeds veelvuldig op een verkeerde manier plaatsvindt. Vaak gebeurt dit op verkeerde momenten en met onbetrouwbare apparatuur. Personen worden daardoor onterecht als risico­patiënten bestempeld en met medicatie behandeld. Binnen de praktijk kunnen wij simultaan tweezijdig bloeddruk­meten, zonodig op afstand. Soms is er reden om 24-uurs bloeddruk te meten. Wij hebben hiervoor 2 meet­toestellen beschikbaar. Patiënten kunnen, indien gemotiveerd, ook op vast­gestelde tijden thuis­metingen doen en op dit moment binnen een webbased omgeving aanleveren.

Vaatonderzoek

Vaatonderzoek is met behulp van een geavanceerde methode in onze praktijk mogelijk. Onze apparatuur signaleert eventuele onregelmatigheden in de hartslag en drukverschillen in de extremiteitsbloedvaten die kunnen bestaan bij vernauwingen.

Cervixuitstrijkjes

Meestal door de assistentes verricht. Soms na een oproep in het kader van bevolkingsonderzoek en sos natuurlijk op eigen verzoek.

Doppleronderzoek

Op indicatie is het mogeljk om in onze praktijk een aanvullend bloedvaat­onderzoek te verrichten. Hiervoor hebben wij de beschikking over 2 doppler meet­apparatuur. Het onderzoek wordt door onze assistentes verricht.

ECG/Eventrecorder

De praktijk heeft de beschikking over een 12 kanaals ECG (hartfilm) apparaat. Op indicatie kan deze worden gemaakt. Om onregelmatige hartritme’s vast te stellen heeft de praktijk de beschikking over meerdere Eventrecorders. Dit klein, maar doeltreffend, apparaat kan met de patiënt mee naar huis gegeven worden en stelt ons in staat om onregelmatigheden op een hartfilm/ECG vast te leggen. Gegevens worden mede-beoordeeld door de cardioloog.

Keuringen

Voor de meest gebruikelijke keuringen kunt u bij ons terecht, zoals rijbewijskeuringen. Keuringen voor bepaalde instellingen (o.a. rijbewijs) behoren door een onafhankelijke huisarts te geschieden en kan dus in principe niet bij de eigen huisarts. Sommige personen willen begrijpelijk soms met of vaker zonder bestaand klachten een algehele ‘check-up’. Daarvoor kunt u bij ons terecht. Uw huisarts is goed op de hoogte van uw voorgeschiedenis en soms risicofactoren bij u en uw familie en kan u daarom als beste een gericht advies geven en onderzoek doen.

Spirometrie

Bij longklachten (o.a. astma en COPD), ademhalings­problemen is het raadzaam van tijd tot tijd een longfunctie onderzoek te laten verrichten. De POH-assistentes zijn daarvoor geschoold en voeren dit onderzoek uit in opdracht van de huisarts.

Spiraaltjes plaatsen

Als vorm van anticonceptie door de huisarts uitgevoerd.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:00 - 17:00 uur
Lunchpauze: 12:30 - 13:30 uur.
Telefonisch bereikbaar: 08:00 - 12:30 uur

Vrijdagmiddag gesloten.
Voor acute vragen: dokter Olthof: 
010 - 52 90 366

Betrouwbare informatie

Betrouwbare online informatie over ziekte en gezondheid: www.thuisarts.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur
Vrijdagmiddag gesloten

Lunchpauze: 12:30 - 13:30 uur

Contact

Huisartsenpraktijk Parkzoom
Tjeerd Kuipersstraat 1
2662 GM Bergschenhoek

010 - 529 03 15
info@huisartsenpraktijkparkzoom.nl
www.huisartsenpraktijkparkzoom.nl