Onze visie
Patiënten adviseren, begeleiden en daar waar nodig adequaat behandelen

De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. Ieder bedrijf of organisatie behoort te werken vanuit een bepaalde visie. Vaak is dit niet duidelijk uitgesproken, soms is dit (gedeeltelijk) herkenbaar door de wijze van werken, contacten en uitstraling. Hieronder kunt u enige kennis nemen van onze visie op onze praktijkvoering.

Binnen onze praktijk willen wij onze patiënten adviseren, begeleiden en daar waar nodig adequaat behandelen voor diverse medische problemen en vragen op medisch -en psychosociaal gebied. Patiënten hebben recht op een heldere duidelijk aanpak voor hun klacht(-en). Deze aanpak (of behandelplan) is vaak heel goed te geven, soms helaas (nog) niet of gedeeltelijk omdat het klachte­nbeeld (nog) niet duidelijk is. Daarvoor kan het nodig zijn te wachten en bij verandering van klachten of anders worden van het klachtenpatroon opnieuw met elkaar te overleggen. ‘Vage/minder duidelijke klachten’ worden in de loop van de tijd duidelijker. Zoals er in het begin soms koorts of verhoging is en later pas duidelijk wordt waar dit vandaan komt. Soms blijft het klachten­patroon langdurig onduidelijk of onopgehelderd. Het menselijk organisme is tenslotte nog steeds een mysterie waarvan veel vraag­stukken nog steeds onopgelost zijn en misschien wel onduidelijk zullen blijven. Een uiterst vervelende en vaak onbevredigende situatie.

Klachten zijn altijd reëel, nooit verzonnen

Minder duidelijke klachten worden terecht soms moeilijk aanvaard of begrepen. Mensen blijven dan binnen het reguliere en of alternatieve zorgsysteem zoeken naar een uitein­delijke diagnose of verklaring voor hun klachten, klachten waarbij dan soms een adequate behandeling ontbreekt. Meestal zijn er dan toch wel voldoende mogelijk­heden om bestaande klachten te behandelen. Eventueel is het noodzakelijk om de hulp in te schakeling van de specialist, vaak is multi­discipli­naire zorg nodig. Belangrijk vinden wij het gegeven dat er altijd een relatie bestaat tussen mentaal en fysiek.

Relatie tussen lichaam en geest

Drukte, negatieve stress, disbalans geven vaak atypische klachten. Niet raar, tenslotte is niemand in het leven continue in een harmonisch evenwicht! Ook uw huisarts, psycho­therapeut of veel van uw naasten lukt dit vaak niet. Bekende voorbeelden zijn hoofdpijn/­migraine, moeheid, darmklachten, hyper­ventilatie, soms hartkloppingen en atypische klachten. De directe relatie is soms moeilijk vast of voor te stellen. Deze lichamelijke problemen worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Belangrijk vinden wij dat u voortdurend met ons in gesprek zult blijven zodat wij samen met u blijven zoeken naar mogelijkheden voor verbetering van uw bestaande klachten. Wij zijn ervoor om uw klachten in kaart te brengen, te verhelpen waar mogelijk, u te adviseren en u eventueel te verwijzen naar andere hulp­verleners als dit nodig of gewenst blijkt. Voordat u met uw zorgvraag besluit naar de huisarts te gaan heeft u meestal al wat langer over uw probleem nagedacht. Positieve en negatieve ervaringen, adviezen van omstanders of andere zaken zijn soms redenen om de stap naar de praktijk te maken. Soms wilt u onderzoek, advies, gerust­stelling en natuurlijk meestal van uw klachten af. Bereid u op het contact met de huisarts voor, eventueel door het een en ander op papier te zetten. Meestal zijn wij in staat uw klachten direct te verhelpen; soms met medicatie; soms met een advies. Een enkele keer zullen wij u vragen een nieuwe afspraak te maken, vragen wij aanvullend onderzoek aan, moeten wij u verwijzen naar de specialist voor aanvullend onderzoek of behandeling.

Terughoudendheid is de kunst

Niets doen, eventueel symptoomverlichting, adviseren en een afwachtend beleid voeren wordt soms moeilijk ervaren en niet als behandeling gezien. Alles doen wat mogelijk in het verlengde van uw klacht(-en) ligt vinden wij medisch onjuist en kan eventuele schade aan uw gezond­heid geven. Dit wordt wel ‘iatrogene schade’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn er voldoende: bij elke (virale keel-) ontsteking antibioticum, bij klachten van het bewegingsapparaat radiodiagnostiek, zonder klachten een total body scan etc.…
Daarnaast wordt bij herhaling van soortgelijke klachten gerekend op dezelfde behandeling wat mogelijk onjuist is. Dus is het beter om te overleggen. Belangrijk vinden wij het om SAMEN met u naar bevredigende oplossingen te zoeken voor uw klachten en daarin de zin en onzin van medicatie, nut specialis­tische hulp en of aanvullende diagnos­tiek te bespreken. Wij zijn er voor u en om u te helpen met het vinden naar de oplossing die bij u past.

Betere zorg dichtbij

Vanuit eigen ervaring en door de huidige politiek-maat­schappe­lijke ontwikkelingen zijn wij overtuigd dat het werken als solistisch huisarts ontoereikend is. Intensieve samen­werking met andere zorg­aanbieders is dringend nood­zakelijk om aan de huidige zorgvragen van dit moment en in de toekomst te kunnen blijven voldoen. Vol vertrouwen en met enthousiasme is in 2010 het Gezondheids­centrum Parkzoom gerealiseerd. Binnen Gezondheids­centrum Parkzoom streven wij naar een geïntegreerd zorgaanbod door optimale samen­werking tussen diverse zorgaanbieders en is de toegang laag­drempelig. 
Binnen onze praktijk zijn ondertussen meerdere mannelijke en vrouwelijke huisartsen werkzaam. Al onze assistentes zijn POH geschoold.

Team HuisartsenPraktijkParkzoom,
J.J.M. (Hans) Janson, huisarts.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:00 - 17:00 uur
Lunchpauze: 12:30 - 13:30 uur.
Telefonisch bereikbaar: 08:00 - 12:30 uur

Vrijdagmiddag gesloten.
Voor acute vragen: dokter Olthof: 
010 - 52 90 366

Betrouwbare informatie

Betrouwbare online informatie over ziekte en gezondheid: www.thuisarts.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur
Vrijdagmiddag gesloten

Lunchpauze: 12:30 - 13:30 uur

Contact

Huisartsenpraktijk Parkzoom
Tjeerd Kuipersstraat 1
2662 GM Bergschenhoek

010 - 529 03 15
info@huisartsenpraktijkparkzoom.nl
www.huisartsenpraktijkparkzoom.nl